VII Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Wybierz język:
Polski English
Jesteś tutaj:
Start
Rejestracja nowego konta grupowego
Rejestracja
Email: *
Powtórz Email: *
Hasło: *
Powtórz Hasło: *
OSOBA KONTAKTOWA
Imię: *
Nazwisko: *
Prosimy o podanie polskiego numeru telefonu komórkowego
Telefon kom.: *
DANE FIRMY/ORGANIZACJI
Nazwa: *
Dodatkowy telefon:
Kategoria uczestnictwa: *
Typ organizacji: *
Państwo: *
Województwo: *
Potwierdzam, że zapoznałem się oraz akceptuję Regulamin Rejestracji i Uczestnictwa w VII Europejskim Kongresie MŚP. *
Niniejszym wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach (40-084) przy ul. Opolskiej 15 jako administratora danych podmiotom będącym Partnerami Biznesowymi Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz podmiotom współpracującym z administratorem danych osobowych przy organizacji Kongresu do celów marketingu bezpośredniego. Niniejsza zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych obejmuje również przetwarzanie moich danych osobowych przez partnerów biznesowych administratora danych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel przetwarzania. Lista podmiotów dostępna jest na www.ekmsp.eu.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach (40-084) przy ul. Opolskiej 15 jako administratora danych oraz podmioty będące Partnerami Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw (których pełen wykaz znajduje się na www.ekmsp.eu) zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1030 z późn. zm).
Wyrażam zgodę na używanie przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach (40-084) przy ul. Opolskiej 15 jako administratora danych oraz podmioty będące Partnerami Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w tym podmioty współpracujące z administratorem danych przy organizacji Kongresu do kontaktów ze mną z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego w rozumieniu art. 172 Prawa telekomunikacyjnego z dnia 16 lipca 2004 r. (tj. Dz. U. z 2016 poz. 1489 z późn. zm.). Lista podmiotów dostępna jest na www.ekmsp.eu.
Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach (40-084) przy ul. Opolskiej 15 jako administratora danych podmiotom będącym Partnerami Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz podmiotom współpracującym z administratorem danych przy organizacji Kongresu w celach niezbędnych do prawidłowej organizacji Kongresu.
Zaznacz wszystkie
Uwagi: